Workshopy

ČTVRTEK, 7. 11. 2024

9.00–11.30   Echo sportovce – možnosti a limity
(vedoucí workshopu: P. Pešová, V. Tuka)
9.45–11.45    Mosty důvěry: efektivní komunikace mezi lékařem a sportovcem
(vedoucí workshopu: J. Hraškok Brousková)
Cílem je poskytnout základy efektivní komunikace a budování důvěry mezi lékařem a sportovcem. Workshop klade důraz na praktické dovednosti interaktivní učení což účastníkům umožní ihned aplikovat získané poznatky ve své praxi. Mgr. Jindra Hraško Brousková je HR expertka a mentorka. Od roku 2011 působí ve více než 80 firmách s rozmanitým za měřením výroby až po služby. Specializuje se na optimalizaci HR, rozvoj komunikačních dovedností a leadershipu. Klade důraz na osobnostní rozvoj a efektivní komunikaci ve firemním prostředí. Její práce podporuje budování silných mezilidských vztahů a vytváření bezpečného pracovního prostředí.
9.00–10.30   Vyšetření pohybového aparátu
(vedoucí workshopu: A. Pávová, M. Bulíčková)
10.45–12.00   Úvod do tejpování
(vedoucí workshopu: A. Pávová, M. Bulíčková)
12.45–14.00   Základy spiroergometrie
(vedoucí workshopu: E. Sovová, J. Radvanský, D. Pastucha)
12.15–13.15   Ultrazvukové vyšetření kolena v ambulanci TVL
(vedoucí workshopu: P. Neckař, V. Illinger)
12.15–13.30   Podiatrie pro tělovýchovné lékaře
(vedoucí workshopu: L. Horáková)

Sobota, 9. 11. 2024

9.00–10.30   Fitness na předpis aneb preskripce a monitoring v praxi
(vedoucí workshopu: M. Matoulek)
9.00–10.30   Využití ultrazvuku ve sportovní fyzioterapii
(vedoucí workshopu: S. Macháč, V. Illinger, P. Neckař)
10.45–12.15   Koloběh
(vedoucí workshopu: B. Jiravská-Godula, E. Sovová)