Pozvání

Vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali jménem České společnosti tělovýchovného lékařství a České společností pro ultrazvuk v medicíně na konferenci „Tělovýchovné lékařství 2022“, která se bude konat v Brně 3.–5. listopadu 2022.

Doba covidová je snad z větší části za námi. Přesto se budeme potkávat s jejími následky poměrně dlouho, ať už s těmi, kdo covid‑19 prodělali, nebo s těmi, u kterých se zdatnost snížila. Tělovýchovný lékař by měl být ten, který pomůže v preskripci pohybu nejen sportovců.

Můžete se těšit na oblíbené workshopy věnované sportovní kardiologii, fyzioterapii, ale i moderním technologiím a telemedicíně.

Letošní konference bude o půl dne delší díky sobotnímu celodennímu programu, který je připravován ve spolupráci s Českou společností pro ultrazvuk v medicíně. Naváže na tradici Sonodne, která započala již v Mariánských Lázních v roce 2018. Tělovýchovné lékařství je historicky spjato s rozvojem a využitím progresivních diagnostických technologií, ke kterým ultrasonografie jako součást moderního vyšetřovacího algoritmu jistě patří. Toto potvrdila i řada kvalitních sdělení s touto tematikou na minulých konferencích. Vzájemná spolupráce obou společností je tudíž logickým vyústěním společné snahy o prosazování „advanced“ přístupů do rutinní každodenní praxe napříč všemi obory.


V průběhu konference proběhnou také volby do výboru České společnosti tělovýchovného lékařství. Nový výbor povede společnost v dalších čtyřech letech.

Těšíme se na společné setkání se všemi, kteří se podílí nejen na zajištění péče o sportovce, ale také na návratu k pohybovým aktivitám pacientů s různými onemocněními.
 

doc. MUDr Martin Matoulek, Ph.D.
předseda České společnosti
tělovýchovného lékařství, z.s.

doc. MUDr. Lubos Hrazdira, CSc.
místopředseda České společnosti
pro ultrazvuk v medicíně, z.s.

Hlavní témata

 • Sport a diabetes
 • Rehabilitace a fyzioterapie
 • Sonoden 2022 – současný pohled na ultrazvuk (nejen) v tělovýchovném lékařství
 • Poranění měkkých tkání, únavové zlomeniny, návrat ke sportu
 • Sportovní kardiologie
 • Sportovní ortopedie a traumatologie
 • Moderní technologie a aplikace
 • Imunita a sport, fyziologie, psychologie, výživa, doping
 • Kazuistiky

Workshopy

 • Interaktivní kazuistiky ze sportovní kardiologie
 • Vyšetření pohybového aparátu sportovce
 • Podiatrie a podologie
 • Moderní technologie a aplikace pro trénink a léčbu