Vážení a milí,

po 5 letech se vracíme s konferencí České společnosti tělovýchovného lékařství do Mariánských lázní. Lázeňská péče je pevně ukotvena v našem zdravotním systému a právě Mariánské lázně nyní rozvíjí programy pro pacienty s dlouhodobým sledováním založené na pohybové terapii.

Poslední konference i počet atestujících v posledních letech nám jednoznačně ukazují, že zájem o náš obor roste. Přesto nás ještě čeká poměrně velká práce, než získáme adekvátní roli v systému českého zdravotnictví.

Díky aktivitám výboru se naše společnost začíná více propojovat s vrcholovým sportem, což potvrzuje i plánované výjezdní zasedání Lékařské komise ČOV. Pevně věřím, že se stane pravidelnou součástí naší konference. Stejně tak se aktivizují jednotlivé pracovní skupiny a sekce, o čemž nás jejich zástupci jistě přesvědčí v rámci odborného programu.

Přestože nemám strach, že bychom program nenaplnili, dovoluji si Vás požádat o co nejvíce aktivních příspěvků ve formě přednášek i posterů, abychom všichni získali přehled o Vašich činnostech nejen zdravotních, ale i výzkumných. Navazování spolupráce, příprava společných projektů jak výzkumných, tak zdravotních bude náš obor posouvat dopředu. Připravujeme samozřejmě i bohatý doprovodný sportovní program včetně tradičního ping-pongového turnaje.

Těšíme se na Vaši účast!
Za organizační a programový výbor konference
Martin Matoulek

Důležité termíny

  • Termín pro zaslání abstraktů: do 30. června 2023
  • Včasná registrace: platba do 17. září 2023
  • Průběh konference: 2.–4. listopadu 2023

Workshopy

  • Interaktivní kazuistiky ze sportovní kardiologie
  • Vyšetření pohybového aparátu sportovce
  • Podiatrie a podologie
  • Fitness