Vážené dámy, vážení pánové,

přijměte pozvání na konferenci České společnosti tělovýchovného lékařství. Uskuteční se 4.–6. 11. 2021 v hotelu Clarion v Českých Budějovicích. Všichni si přejeme, abychom se letos setkali osobně, nicméně jsme připraveni i na virtuální variantu, pokud by situace nedovolila jinak. 
Nosným mottem konference je téma návratu – návratu ke sportu, k pohybové aktivitě a s tím související problematika nejen hybného systému. Je pravděpodobné, že okolnosti našich životů ani na podzim 2021 nebudou takové, jako před vypuknutím pandemie, proto je potřeba si aktivně hledat cesty k udržení psychického i fyzického zdraví, které bytostně souvisí právě s pohybovou aktivitou. 
Návratem ke sportu a pohybové aktivitě máme na mysli nejen návrat po zranění či prodělaném onemocnění, ale i po lockdownu v zemi, která se celosvětově řadí k pandemií Covid-19 nejpostiženějším. Přirozená pohybová aktivita bohužel byla a dosud je díky pandemii redukována. Mnoho měsíců se pohyb omezil pouze na cestu do práce a do obchodu s potravinami. Bylo doporučeno nechodit ven a setrvávat v bezpečí domova. Po první vlně epidemie jsme se v našich ambulancích setkávali s (bývalými) dětskými a adolescentními sportovci s nárůstem hmotnosti. Po vlně druhé a v období následujícím zaznamenáváme nejen změnu složení těla, ale i pokles zdatnosti. A to jak u dětí, tak u mnohých amatérských i vrcholových sportovců, o pacientech nemluvě. Není to dobrá zpráva, ale fyziologie je neúprosná. Dalo se to očekávat a je zneklidňující, že návrat ke sportu a pohybové aktivitě někteří vzdávají. 
Přibylo obézních, hypomobilních a lidí s psychickými poruchami. Pacientům, které k pohybu přemlouváme a motivujeme, byl pohyb zakázán ve jménu zachování života. Neradi vzpomínáme na typickou situaci v první vlně pandemie: pohybová aktivita pacienta – je doma v bytě, pohyb 0, nevychází ven, má strach. To jsou okolnosti, které rozhodně jakoukoli sebedražší a sebesofistikovanější evidence based terapii nepodpoří. Mnozí naši pacienti během první vlny nedosahovali ani WHO doporučené nepodkročitelné normy pro minimální pohybovou aktivitu. Pokles přirozené pohybové aktivity se dotýká všech generací, nejvíc ale ohrozí ty nejvíce zranitelné: děti a adolescenty, nezdatné, chronicky nemocné a seniory. Naštěstí během dalších vln pandemie společnost začala naslouchat i hlasům, které pohybovou aktivitu s dodržením protiepidemických opatření doporučovaly. Věříme, že se i díky činnosti našeho oboru časem ustálí balancování mezi rizikem virové nákazy a nebezpečím plynoucím z nedostatku pohybové aktivity.    
Abychom neviděli jen stránky negativní: pro mnohé byla pandemie výzvou. Kvůli své dávce endorfinů si vybavili domácí posilovny, improvizovali, objevili možnosti pohybových aktivit, o kterých dosud neslyšeli. Někteří začali novou pohybovou aktivitu a přemýšleli, jak k pohybu nalákat i ostatní. Nepochybně k tomu přispěly informační technologie, které dosud byly vnímány negativně, jako prostředek, který člověka spíše znehybňuje a podporuje v sedavém způsobu života. Role se obrátila – prostřednictvím informačních technologií sdílíme své aktivity, online trénujeme a dokonce závodíme. 
Na letošní konferenci budeme společně hledat nové možnosti, alternativy a výzvy. Diskuse se dotkne širokého spektra témat. Chystáme workshopy: kardiologický, rehabilitační, tělovýchovnělékařský a workshop o zdravotním zabezpečení ve fotbale. Ten povede zástupce zdravotní komise Fotbalové asociace České republiky, MUDr. Petr Čechal. Účast přislíbil profesor Pavel Kolář, který se aktuálně věnuje problematice RESILIENCE, což velmi koresponduje s hlavním tématem našeho setkání. Blok přednášek o nových zkušenostech s pacienty po prodělaném Covid-19 připravuje kardiologická sekce ČSTL. Naše pozvání přijala Unie fyzioterapeutů, jejíž zástupci přednesou zajímavá sdělení z oblasti fyzioterapie. 

Return to sport, get back to play!
Na viděnou v Českých Budějovicích!

Za programový a organizační výbor 
Marie Bulíčková a Kryštof Slabý

Hlavní témata

 • Tělovýchovné lékařství – návrat ke sportu a pohybové aktivitě
 • Rehabilitace a fyzioterapie
 • Využití ultrazvuku při vyšetření (nejen) pohybového aparátu
 • Femoroacetabulární impingement
 • Poranění měkkých tkání, únavové zlomeniny, návrat ke sportu 
 • Sportovní kardiologie
 • Resilience
 • Dopad protiepidemických opatření na zdraví společnosti a motivaci ke sportu
 • Imunita a sport, postvirový syndrom, fyziologie, psychologie, výživa, doping
 • Domácí a online trénink, monitoring pohybové aktivity
 • Kazuistiky

Workshopy

 • Interaktivní kazuistiky ze sportovní kardiologie
 • Vyšetření pohybového aparátu sportovce 
 • Management ambulance tělovýchovného lékaře
 • Zdravotní zabezpečení ve fotbale