Vážení kolegové,

     rád bych Vás pozval jménem České společnosti tělovýchovného lékařství a ve spolupráci s Českou společností pro ultrazvuk v medicíně na konferenci „Tělovýchovné lékařství 2022“, která se po delší době bude konat v Brně ve dnech 3.–5. 11. 2022.
     Doba covidová je snad z větší části za námi. Přesto se budeme potkávat s následky poměrně dlouho, ať už s těmi, kdo COVID‑19 prodělali nebo s těmi, u kterých se zdatnost snížila. Tělovýchovný lékař by měl být ten, který pomůže v preskripci pohybu nejen sportovců.
     Můžete se těšit na již oblíbené workshopy ze sportovní kardiologie, fyzioterapie, ale i například na workshop moderní technologie a telemedicína. 
     Letošní konference bude o půl dne delší díky sobotnímu celodennímu programu, který je připravován ve spolupráci s Českou společností pro ultrazvuk v medicíně. Naváže na tradici Sonodne, která započala již v Mariánských Lázních v roce 2018. Tělovýchovné lékařství je historicky spjato s rozvojem a využitím progresivních diagnostických technologií, ke kterým ultrasonografie jako součást moderního vyšetřovacího algoritmu jistě patří. Toto potvrdila i řada kvalitních sdělení s touto tematikou na minulých konferencích. Vzájemná spolupráce obou společností  je tudíž logickým vyústěním společné snahy o prosazování „advanced“ přístupů  do rutinní každodenní praxe napříč všemi obory.

     V průběhu konference pak proběhnou volby do výboru České společnosti tělovýchovného lékařství a bude zvolen nový výbor, který povede společnost v dalších čtyřech letech.
     Těšíme se na společné setkání se všemi, kteří se podílí nejen na zajištění péče o sportovce, ale také na návratu k pohybovým aktivitám pacientů s různými onemocněními.

 

doc. MUDr Martin Matoulek, Ph.D.
předseda České společnosti
tělovýchovného lékařství z.s.

doc. MUDr. Lubos Hrazdira, CSc.
místopředseda České společnosti
pro ultrazvuk v medicíně z.s.
 

Hlavní témata

 • Sport a diabetes
 • Rehabilitace a fyzioterapie
 • SONODEN – Využití ultrazvuku při vyšetření pohybového aparátu
 • Poranění měkkých tkání, únavové zlomeniny, návrat ke sportu 
 • Sportovní kardiologie
 • Sportovní ortopedie a traumatologie
 • Moderní technologie a aplikace 
 • Imunita a sport, fyziologie, psychologie, výživa, doping
 • Kazuistiky

Workshopy

 • Interaktivní kazuistiky ze sportovní kardiologie
 • Vyšetření pohybového aparátu sportovce 
 • Podiatrie a podologie
 • Moderní technologie a aplikace pro trénink a léčbu