Témata 

 • Tělovýchovné lékařství – návrat ke sportu a pohybové aktivitě
 • Rehabilitace a fyzioterapie
 • Využití ultrazvuku při vyšetření (nejen) pohybového aparátu
 • Femoroacetabulární impingement
 • Poranění měkkých tkání, únavové zlomeniny, návrat ke sportu 
 • Sportovní kardiologie
 • Resilience
 • Dopad protiepidemických opatření na zdraví společnosti a motivaci ke sportu
 • Imunita a sport, postvirový syndrom, fyziologie, psychologie, výživa, doping
 • Domácí a online trénink, monitoring pohybové aktivity
 • Kazuistiky

Workshopy 

4.11., 12.00
 • Interaktivní kazuistiky ze sportovní kardiologie (Doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D., Centrum sportovní kardiologie, II. interní klinika kardiologie a angiologie, VFN a 1.LF UK Praha)
4.11., 12.00
 • Vyšetření pohybového aparátu sportovce (PhDr. Andrea Pávová, Ph.D., Rehabia Praha)
5.11., 16.00
 • Management ambulance tělovýchovného lékaře (MUDr. Jiří Dostal, Centrum sportovní medicíny Praha)
6.11., 9.00
 • Zdravotní zabezpečení ve fotbale (MUDr. Petr Čechal, FAČR