Vážení a milí,

po 5 letech se vracíme s konferencí České společnosti tělovýchovného lékařství do Mariánských Lázní. Lázeňská péče je pevně ukotvena v našem zdravotním systému a právě Mariánské Lázně nyní rozvíjí programy pro pacienty s dlouhodobým sledováním založené na pohybové terapii.

Poslední konference i počet atestujících v posledních letech nám jednoznačně ukazují, že zájem o náš obor roste. Přesto nás ještě čeká poměrně velká práce, než získáme adekvátní roli v systému českého zdravotnictví.

Díky aktivitám výboru se naše společnost začíná více propojovat s vrcholovým sportem, což potvrzuje i plánované výjezdní zasedání Lékařské komise ČOV. Pevně věřím, že se stane pravidelnou součástí naší konference. Stejně tak se aktivizují jednotlivé pracovní skupiny a sekce, o čemž nás jejich zástupci jistě přesvědčí v rámci odborného programu.

Přestože nemám strach, že bychom program nenaplnili, dovoluji si Vás požádat o co nejvíce aktivních příspěvků ve formě přednášek i posterů, abychom všichni získali přehled o Vašich činnostech nejen zdravotních, ale i výzkumných. Navazování spolupráce, příprava společných projektů jak výzkumných, tak zdravotních bude náš obor posouvat dopředu. Připravujeme samozřejmě i bohatý doprovodný sportovní program včetně tradičního ping-pongového turnaje.

Těšíme se na Vaši účast!
Za organizační a programový výbor konference
Martin Matoulek


Kulatý stůl – Role tělovýchovného lékaře ve sportu a medicíně

čtvrtek 2. 11. 2023, od 14:30
Témata:
  • Role tělovýchovného lékařství ve zdravotnictví a ve sportu
  • Preskripce pohybové aktivity nemocných, monitoring efektu a úprava doporučení – kdo a kde?
  • Realizace pohybových aktivit ve/mimo zdravotnictví s nemocnými
  • Výzkum v tělovýchovném lékařství – spolupráce sportovních asociací a odborné společnosti/lékařských fakult
Pozvání do diskuze přijala řada významných hostů.
Pozvánku ke Kulatému stolu najdete na tomto odkazu.


Konference Tělovýchovné lékařství 2023 se koná pod záštitou:

  • ministra zdravotnictví ČR, prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR
  • prof. MUDr. Štěpána Švačiny, DrSc, předsedy České lékařské společnosti JEP, z.s.
  • Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje
  • Martina Hurajčíka, starosty města Mariánské Lázně
  • Českého olympijského výboru a České unie sportu