Informace pro účastníky

Program

Program virtuální konference je k dispozici na konference.cstl.cz a také v mobilní aplikaci Eventee (více informací níže).

Program je rozdělen do dvou částí:
 • vyzvané přednášky a následné diskuze budou dostupné on‑line 13. a 14. listopadu prostřednictví služby Zoom Webinar a následně pak i v on‑demand režimu na www.slides.cz (od 1. 12. do 28. 2.)
 • přednášky v sekci Varia a postery budou dostupné v on‑demand režimu na www.slides.cz (od 13. 11. do 28. 2.)
 • Přístup na web s prezentacemi je možný pouze pro registrované účastníky konference. Přístupové údaje jsme účastníkům zaslali 13. 11. V případě, že jste e-mail neobdrželi, zkontrolujte prosím také složku s nevyžádanou poštou, případně kontaktujte sekretariát konference.
Sborník abstraktů vyšel jako zvláštní číslo časopisu Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca a v elektronické podobě byl zaslán všem účastníkům konference.
 

On‑line přístup na konferenci (pouze pro registrované účastníky)

 • Klikněte ZDE a zaregistrujte se do virtuální místnosti „Tělovýchovné lékařství 2020“ ve službě Zoom Webinar (nejlépe ještě před konferencí). Poté vyčkejte na schválení Vašeho přístupu.
 • Po ověření Vaší registrace a platby registračního poplatku Vám bude zaslán e‑mail s odkazem na přímý vstup do virtuální místnosti, který bude platný po celou dobu konference.
 • Služba Zoom je dostupná na počítačích (PC i Mac), tabletech i mobilních telefonech. 
 • V případě přístupu z tabletu či telefonu se systémem Andriod nebo iOS je nutné stažení aplikace Zoom. 
 • Při použití počítače není instalace aplikace Zoom nutná, Zoom lze spustit i v běžných internetových prohlížečích (přesto však instalaci aplikace doporučujeme).
 • V případě potíží s přístupem na konferenci nás prosím kontaktujte na telefon 731 496 062.


Diskuze

Na konci každé sekce proběhne moderovaná diskuze se všemi přednášejícími.
Dotazy přednášejícím můžete pokládat po celou dobu sekce prostřednictvím funkce Q&A (tlačítko na ovládacím panelu služby Zoom). Moderátoři a přednášející mohou na otázky odpovědět v průběhu diskuze nebo písemně pomocí funkce Q&A. 
 

Akreditace

Konference je akreditována Českou lékařskou komorou a Unií fyzioterapeutů ČR. 
Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory (ID akce 100642).
 

Ohodnocení

Počet kreditů (ČLK) za pasivní účast: 12 (v případě účasti po celou dobu)
Počet kreditů (ČLK) za aktivní účast:
 • hlavní autor přednášky: 7 kreditů
 • spoluautor přednášky: 5 kreditů
 • hlavní autor posteru: 5 kreditů
 • 1. a 2. spoluautor posteru: 3 kredity
 • 3. a další spoluautoři posteru: 1 kredit
Certifikát v elektronické podobě zašleme všem účastníkům po konferenci.
 

Mobilní aplikace Eventee

 • Stáhněte si aplikaci z Google Play nebo App Store
 • V aplikaci naskenujte QR kód nebo manuálně vyhledejte konferenci
 • V aplikaci si můžete sestavit vlastní program z přednášek, které Vás zajímají, hodnotit přednášky, aj.

GP.png               QR_TVL-(1).png              AS.png