Úvodní slovo

Vážení a milí, 

přijměte pozvání na podzimní konferenci České společnosti tělovýchovného lékařství. Uskuteční se v termínu 31. 10. – 2. 11. 2019 v srdci Moravy, v královském městě Olomouci. Konferencí nás bude provázet symbol dlouhověkosti – želva, dílo olomouckého rodáka, sochaře Ivana Theimera. Nosným tématem je pohyb a pohybová aktivita, nedílná součást života, významná modalita jak v prevenci, tak v terapii mnoha onemocnění. 

Letošní setkání bude skutečně mezioborové. Zazní přednášky předsedy České internistické společnosti prof. MUDr. Richarda Češky, CSc., FACP, FEFIM, místopředsedy České společnosti pro ultrazvuk v medicíně doc. MUDr. Luboše Hrazdiry, CSc., vědeckého sekretáře České kardiologické společnosti prof. MUDr. Aleše Linharta, DrSc., FESC, FCMA II. Těší nás, že naše pozvání opět přijala prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., vedoucí Centra pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze. 

Jsme moc rádi, že se spoluúčastí opět souhlasila Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně. Loňské „ultrazvukové“ téma tentokrát rozvineme směrem praktického využití v každodenní ambulantní praxi a podrobněji budeme diskutovat využití v kardiologii. 

Nově vzniklá sekce sportovní kardiologie ČSTL vedená doc. MUDr. Vladimírem Tukou, Ph.D. představí dokument „Společné stanovisko European Association of Preventive Cardiology
a European Association of Cardiovascular Imaging k indikaci a interpretaci kardiovaskulárních zobrazovacích metod při vyšetřování atletického srdce“, který ČSTL zpracovala ve spolupráci s Českou kardiologickou společností. 

Samostatný blok připravuje sekce sportovní traumatologie a ortopedie ČSTL, vedená MUDr. Martinem Komzákem, Ph.D. Zaměří se na trendy v diagnostice, léčbě a prevenci poranění měkkých tkání pohybového aparátu. Chybět samozřejmě nebudou témata rehabilitační a fyzioterapeutická.  

Na programu jsou zajímavé workshopy zaměřené na interpretaci EKG a pohybový aparát. 

Záštitu nad konferencí převzala Univerzita Palackého, jejíž Fakulta tělesné kultury nám ve čtvrtek večer představí Aplikační centrum BALUO. Prohlédneme si a prakticky vyzkoušíme vědeckotechnický park zaměřený na výzkum a odborné vzdělávání v oblasti pohybové aktivity, prevenci civilizačních nemocí a podpory zdravého životního stylu.  Sportovně společenský program je připraven i na páteční večer. 

Dámy a pánové, těšíme se na setkání v Hotelu NH Collection Olomouc!


Za organizační a programový výbor

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
předseda České společnosti tělovýchovného lékařství

a

MUDr. Marie Bulíčková 
předsedkyně programového výboru