Úvodní slovo

Vážení a milí, 

rád bych vás pozval jménem České společnosti tělovýchovného lékařství na naší tradiční konferenci – tentokrát do Mariánských lázní ve dnech 1. - 3. 11. 2018. V letošním roce konferenci pořádáme ve spolupráci s Psychiatrickou společností ČLS JEP, Společností pro návykové nemoci ČLS JEP a Českou společností pro ultrazvuk v medicíně. 

Tělovýchovné lékařství je oborem, který v posledních letech se opět vrací do medicíny. Je nepochybné, že pohybová aktivita v léčbě má význam u většiny onemocnění a důkazem toho bude úvodní přednáška prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., předsedy ČLS JEP. Součástí bude jistě zajímavý blok o poruchách příjmu potravy, ale i další příbuzná témata z psychiatrie související jak se sportem, tak léčbou, např. u kardiaků. Spolupráce s psychology eventuálně s psychiatry je důležitá v léčbě řady onemocnění stejně jako ve vrcholovém sportu. Blok „Poruchy příjmu potravy a sport“ pod patronací prof. Hany Papežové bude jistě zajímavý a věříme, že přiláká i odborníky ze sportovní výživy. Neméně zajímavá budou i  adiktologická sdělení, na které nás v loňském roce nalákal svou skvělou přednáškou prim. Petr Popov.

Součástí konference bude „Sonoden“ o použití sonografie v medicíně, workshop pro fyzioterapeuty a workshop kardiovaskulární rehabilitace. Po loňském úspěšném turnaji ve „stolním“ tenisu bude pokračovat bohatý sportovně společenský program. 

Doufáme, že vás letošní program obohatí a opět potvrdíme, že pohybová aktivita má v medicíně budoucnost. 
Věřím, že se tedy uvidíme v Mariánských lázních

Martin Matoulek