Úvodní slovo


29. 9. 2020

Dovolujeme si Vás informovat, že na základě rozhodnutí organizačního výboru se konference uskuteční pouze on-line. Záznamy přednášek a e-postery budou zaregistrovaným účastníkům k dispozici v on‑demand režimu do konce února 2021.

Nové registrační poplatky naleznete v sekci Registrace“.
Aktualizovaný program je k dispozici v sekci „
Program.


Vážení kolegové,
 
dovolte, abychom vás pozvali jménem České společnosti tělovýchovného lékařství a České kardiologické společnosti na konferenci „Tělovýchovné lékařství 2020“, která se s ohledem na současnou epidemiologickou situaci a související omezení hromadných akcí uskuteční on-line. Zaznamenané přednášky a diskuze pak budou zaregistrovaným účastníkům k dispozici na webu konference i v následujících měsících.

Již samotné motto konference „Pohybová aktivita a sport je srdeční záležitost“ vystihuje poměrně dobře problematiku celého oboru tělovýchovného lékařství. Pohyb je lék! Ale každý lék může být při nevhodném dávkování nebo podání i trochu jedovatý. A to přesně vystihuje obsah konference – risk/benefit pohybových aktivit u různých skupin populace. Spolupráce s Českou kardiologickou společností probíhá již dlouhodobě a vznikající Centra sportovní kardiologie jsou toho konkrétním důkazem.

Současná situace s COVID-19 přímo vybízí k diskusi, jak dál? Naše populace s minimální pohybovou aktivitou ještě před pandemií byla nyní uzavřena do svých domovů a nepochybně došlo k dalšímu omezení pohybu. Navíc hladina stresu je u většiny lidí o mnoho vyšší než před třemi měsíci a s předpokládanými ekonomickými problémy se bude ještě zvyšovat. A je tu opět pohybová aktivita a sport, které jsou nejpřirozenějším antistresovým prostředkem. Nicméně preskripce pohybu, zvláště v této době a zejména u nemocných a oslabených, je úkolem, k němuž se tělovýchovné lékařství hrdě hlásí.

Samozřejmě i vrcholový sport s sebou přináší svá rizika. Snaha dohnat po uvolnění restriktivních opatření vše co nejrychleji nepochybně povede k mnoha problémům. Spolupráce s fyzioterapeuty v této době bude zásadní a výměna zkušeností napříč obory nezbytná.

V pátek 13. listopadu se můžete těšit mimo jiné na blok „COVID-19 a sport“, nová doporučení ESC o způsobilosti ke sportu pacientů s kardiovaskulárním onemocněním nebo sdělení týkající se sportovní ortopedie, rehabilitace a vrcholového sportu. 

Celá sobota pak bude věnována tématu „Diabetik ve fitness“. 14. listopad je Světovým dnem diabetu, takže i tato část bude v pravý čas. Spolupráce zdravotnického a tělovýchovného sektoru a předávání znalostí a zkušeností s prací s nemocnými ze zdravotnického do zdravějšího tělovýchovného sektoru je podle nás jedinou šancí nejen pro zdravotnický, ale i sociální systém do budoucna.

Věříme, že Vás atraktivní program konference osloví i ve virtuální formě. 

Budeme se společně těšit na vaši účast

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.                                  
předseda České kardiologické společnosti

 

           logo-CKS.jpg

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
předseda České společnosti tělovýchovného lékařství

                   Logo_s-napisem_vektory-(1).jpg