Úvodní slovo

Vážení kolegové,
 
dovolte, abychom vás pozvali jménem České společnosti tělovýchovného lékařství a České kardiologické společnosti na konferenci „Tělovýchovné lékařství 2020“, která se po mnoha letech uskuteční v Praze. Již samotné motto konference „Pohyb a sport je srdeční záležitost“ vystihuje poměrně dobře problematiku celého oboru tělovýchovného lékařství.

Pohyb je lék! Ale každý lék může být při nevhodném dávkování nebo podání i trochu jedovatý. A to přesně vystihuje obsah konference – risk/benefit pohybových aktivit u různých skupin populace. Spolupráce s Českou kardiologickou společností probíhá již dlouhodobě a vznikající Centra sportovní kardiologie jsou toho konkrétním důkazem.

Současná situace s COVID-19 přímo vybízí k diskusi, jak dál? Naše populace s minimální pohybovou aktivitou ještě před pandemií byla nyní uzavřena do svých domovů a nepochybně došlo k dalšímu omezení pohybu. Navíc hladina stresu je u většiny lidí o mnoho vyšší než před třemi měsíci a s předpokládanými ekonomickými problémy se bude ještě zvyšovat. A je tu opět pohybová aktivita a sport, které jsou nejpřirozenějším antistresovým prostředkem. Nicméně preskripce pohybu, zvláště v této době a zejména u nemocných a oslabených, je úkolem, k němuž se tělovýchovné lékařství hrdě hlásí.

Samozřejmě i vrcholový sport s sebou přináší svá rizika. Snaha dohnat po uvolnění restriktivních opatření vše co nejrychleji nepochybně povede k mnoha problémům. Spolupráce s fyzioterapeuty v této době bude zásadní a výměna zkušeností napříč obory nezbytná.

V pátek 13.11. 2020 bude probíhat paralelně výroční konference České komory fitness a v sobotu se k nám její členové připojí ve společném programu na téma „Diabetik ve Fitness“.  Sobota 14. 11. je Světovým dnem diabetu, takže i tato část bude v pravý čas. Spolupráce zdravotnického a tělovýchovného sektoru a předávání znalostí a zkušeností s prací s nemocnými ze zdravotnického do zdravějšího tělovýchovného sektoru je podle nás jedinou šancí nejen pro zdravotnický ale i sociální systém do budoucna.

Věříme, že program pro vás bude zajímavý, pravidelné aktuality budou zveřejňovány jak na stránkách České společnosti tělovýchovného lékařství a České kardiologické společnosti, tak na facebooku. 

Budeme se společně těšit na vaši účast
 
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.                                                doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
předseda                                                                                  předseda 
České kardiologické společnosti                                              České společnosti tělovýchovného lékařství    

  logo-CKS.jpg                                                                     Logo_s-napisem_vektory-(1).jpgZáštitu nad konferencí „Tělovýchovné lékařství 2020“ převzali Český olympijský výbor a předseda České lékařské společnosti J.E. Purkyně, prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.


                Zastita_COV-(2).png                      CLS_CZE-web.jpgCOV_2017.jpg