Úvodní slovo

Vážení a milí, 

přijměte pozvání na podzimní konferenci České společnosti tělovýchovného lékařství. Uskuteční se v termínu 31. 10. – 2. 11. 2019 v srdci Moravy, v královském městě Olomouci. Konferencí nás bude provázet symbol dlouhověkosti – želva, dílo olomouckého rodáka, sochaře Ivana Theimera. Nosným tématem je pohyb a pohybová aktivita, nedílná součást života, významná modalita jak v prevenci, tak v terapii mnoha onemocnění. 

Letošní setkání bude skutečně mezioborové. Zazní přednášky předsedy České kardiologické společnosti prof. MUDr. Aleše Linharta, DrSc., FESC, FCMA, místopředsedy České společnosti pro ultrazvuk v medicíně doc. MUDr. Luboše Hrazdiry, CSc., vědeckého sekretáře Společnosti pro rehabilitační a fyzikální medicínu doc. MUDr. Ivana Vařeky, Ph.D. a děkana Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Mgr. Michala Šafáře Ph.D.  O pohybu v širších souvislostech promluví i předseda ČSTL doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. a vědecký sekretář ČSTL doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. Těší nás, že naše pozvání opět přijala prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., vedoucí Centra pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze. 

Jsme moc rádi, že se spoluúčastí opět souhlasila Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně. Loňské „ultrazvukové“ téma tentokrát rozvineme směrem k praktickému využití v každodenní ambulantní praxi. 

Nově vzniklá sekce sportovní kardiologie ČSTL, vedená doc. MUDr. Vladimírem Tukou, Ph.D., představí dokument „Společné stanovisko European Association of Preventive Cardiology a European Association of Cardiovascular Imaging k indikaci a interpretaci kardiovaskulárních zobrazovacích metod při vyšetřování atletického srdce“, který ČSTL zpracovala ve spolupráci s Českou kardiologickou společností. 

Samostatný blok připravila sekce sportovní traumatologie a ortopedie ČSTL, vedená MUDr. Martinem Komzákem, Ph.D. Zaměří se na trendy v diagnostice, léčbě a prevenci svalových poranění. Chybět samozřejmě nebudou témata rehabilitační a fyzioterapeutická.  

Na programu jsou zajímavé workshopy zaměřené na interpretaci EKG a pohybový aparát. 

Dámy a pánové, těšíme se na setkání nejen při odborném programu, ale i na společenském večeru, který se uskuteční v pátek 1. 11. v Hotelu NH Collection Olomouc.

 Za organizační a programový výbor

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
předseda České společnosti tělovýchovného lékařství

a

MUDr. Marie Bulíčková 
předsedkyně programového výboru