PořadatelČeská společnost tělovýchovného lékařství


Konference je pořádána ve spolupráci s 
Českou společností pro ultrazvuk v medicíně

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D.
Mgr. Michal Šafář, Ph.D.


PROGRAMOVÝ VÝBOR

doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
PhDr. Andrea Pávová, Ph.D.
MUDr. Martin Komzák, Ph.D.
MUDr. Marie Bulíčková