Pořadatel

    

Česká společnost tělovýchovného lékařství ve spolupráci s Českou kardiologickou společností

 

ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.

doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.

prof. MUDr. Eliška Sovová, CSc.

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

MUDr. Kryštof Slabý

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

PhDr. Andrea Pávová, Ph.D.

MUDr. Ota Jiravský

MUDr. Bogna Jiravská Godula

MUDr. Marie Bulíčková

MUDr. Eva Horová, Ph.D.