PořadatelČeská společnost tělovýchovného lékařství


Konference je pořádána ve spolupráci s
Psychiatrickou společností ČLS JEP          
Společností pro návykové nemoci ČLS JEP
Českou společností pro ultrazvuk v medicíně
Asociace psychologů sportu ČR


Konference je pořádána pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Jany VildumetzovéORGANIZAČNÍ VÝBOR
doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., předseda

MUDr. Martin Hollý
doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.
PhDr. Andrea Pávová, Ph.D.
MUDr. Petr Popov
MUDr. Miroslav Rous

PROGRAMOVÝ VÝBOR
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
MUDr. Kryštof Slabý
Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
doc. MUDr. František Záťura, Ph.D.