Aktivní účast

Příjem abstrakt přednášek/posterů byl UKONČEN.

Postery budou vystaveny po celou dobu konference.

Doporučená velikost posteru maximálně 80 x 150 cm na výšku.