Aktivní účast
ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ PŘEDNÁŠEK / POSTERŮ
Pro zaslání abstraktů přednášek a posterů použijte on-line formulář.

Podmínkou zařazení přijatého sdělení do programu je registrace jednoho z autorů a zaplacení příslušného registračního poplatku. 

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ ABSTRAKT  DO: 1. 9. 2020 PRODLOUŽENO DO 16. 9. 2020
 


POKYNY PRO VYTVOŘENÍ ABSTRAKTU
Abstrakt je možné posílat v MS Word Document (*.doc) nebo Rich Text File (*.rtf). Maximální velikost souboru je 5 MB. 
Jméno souboru musí obsahovat příjmení autora bez diakritiky a bez mezer.
Abstrakt může obsahovat 1 obrázek (maximální šířka 12 cm, v odstínech šedi). 

ŠABLONA KE STAŽENÍ ZDE

Nastavení dokumentu:
Velikost stránky: A5
Okraje: 1 cm na každou stranu
Řádkování: jednoduché
Odsazení a mezery: 0 b (před i za)
Font: Calibri
Velikost písma: 10 b

Styly a formátování:
Název abstraktu pište tučným písmem
[volný řádek]
Jméno autora a ostatních spoluautorů pište v této podobě: J. Novák, P. Kovář, A. Krejčí
[volný řádek]
Název instituce, město a stát pište kurzívou v této podobě: Instituce, Město, Stát
V případě různých institucí označte jména autorů/spoluautorů a instituce číslem v horním indexu (u jména za, u instituce před).
[volný řádek]
Text abstraktu zarovnán do bloku [minimálně 300, maximálně 2000 znaků]