Program konference

ČTVRTEK 3. 11.

Program bude zveřejněn v září 2022.

PÁTEK 4. 11.

Program bude zveřejněn v září 2022.

SOBOTA 5. 11.

Sonoden 2022 – současný pohled na ultrazvuk (nejen) v tělovýchovném lékařství

ÚVOD

ČSUM, z.s. – novinky a vize do budoucna  

T. Novotný

USG sekce v rámci ČSTL
V. Illinger

Historie ultrazvukového vyšetřování a ultrazvukové přístroje současnosti
L. Hrazdira

BLOK INTERNÍ

Možnosti a limity echokardiografie v TVL
V. Tuka

Současný přístup k sonografii v urgentní medicíně
R. Škulec

Miesto echokardiografie a USG pľúc v covid-pandémii a jej následkoch
J. Beňačka

Využití ultrazvuku praktickým/TVL lékařem
Z. Hess

Sonografie štítnice
E. Kotulánová

Multiparametrické UZ vyšetření jater – neinvazivní diagnostika jaterních onemocnění
H. Gottfriedová

Sonografie ledviny
P. Vyhnanovská

Měření rychlosti pulzové vlny
V. Illinger

BLOK POHYBOVÉHO APARÁTU

Dynamická sonografie kloubů: od prostého zobrazení k interaktivnímu vyšetření
K. Mezian

Využití ultrasonografie v diagnostice a terapii svalového zranění stehna
P. Neckař

Role ultrazvukové navigace při zpřesnění a zefektivnění ortopedických intervencí
T. Novotný

Ultrazvukový obraz nádorů pohybového aparátu
L. Pazourek

Kazuistiky – pohyb aparátu ve fyzioterapii
S. Machač