Ohodnocení

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory v rozsahu 24 hodin teorie (ev. č. akce 58240, č. akreditace: 0099/16/2006).

Pasivní účast: 18 kreditů

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.