Partneři

Konference se koná za podpory Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, České společnosti pro ultrazvuk v medicíně a Českého olympijského výboru.

stazeny-soubor.jpeg   csum_logo.gif         COV_2017.jpg

 

Konference se koná pod záštitou
Hejtmana Olomouckého kraje a Děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci


logo-kraje.bmpUP_logo_LF-UP_had_cz.jpg

BRONZOVí PARTNEŘI

OrlingCMYK_2015-(1).jpg  torfziegler_logo.jpg