Úvodní slovo

Vážení a milí,

dovolte, abychom vás pozvaly na konferenci Tělovýchovné lékařství 2017 do Moravskoslezského kraje, kde se snoubí tradice s modernou, příroda s průmyslem a míchají se kulturní vlivy mnoha národů.

I letos navážeme na osvědčený model mezioborové spolupráce a máme radost, že tentokrát naše pozvání přijala Česká společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP a Spolek mladých rehabilitačních lékařů. Chystáme zajímavé a praktické  workshopy, které měly v minulém roce velmi kladný ohlas.

Vidíme velké propojení a vzájemné průsečíky oboru rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Společné je i nelehké postavení obou oborů v současném světě moderní a někdy až příliš přetechnizované medicíny, ve kterém se občas vytrácí komplexní pohled na člověka, pohybovou aktivitu a bazální fyziologické souvislosti.

Zaměření na pohyb je oběma oborům hlavní náplní a budeme společně diskutovat fenomén instability ve všech možných aspektech a souvislostech. Celkově cítíme, že se pohybujeme v době „lehké instability“ nejen bezpečnostní situace v Evropě, ale přichází i doba „instability“ zajištění běžné lékařské péče v rozsahu, jaký známe. Předpokládáme, že v následujících letech bude značně větší tlak na prevenci a bude velký prostor pro využití našich znalostí a dovedností. Velice nás proto těší, že i v této ne zcela lehké době má naše tělovýchovné lékařství snahu se rozvíjet a znovu  se stavět na nohy. Jsme mezioborovým pojítkem, které velmi přispívá ke zdraví  pacientů i sportovců.

Těšíme se, že společně posuneme své uvažování, vzájemně se obohatíme o nové poznatky, rozšíříme obzory, načerpáme inspiraci pro další práci a zůstane nám takový správný „ tah na branku“.

Tak tedy na viděnou v říjnu v Ostravě!


Bogna Jiravská-Godula, Marie Bulíčková
Organizační a programový výbor


Česká společnost tělovýchovného lékařství

sekretariát ČSTL – AMCA s.r.o.
Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2
tel.: +420 221 979 351
e-mail: sekretariat@cstl.cz
www.cstl.cz