Úvodní slovo

--------------------------------------------------------------------------------

REGISTRAČNÍ HODINY

Čtvrtek 6. října       12 - 19.00
Pátek 7. října           8 - 18.45
Sobota 8. října    8.30 - 13.00

--------------------------------------------------------------------------------


Vážení a milí,

dovolte mi pozvat vás na Konferenci České společnosti tělovýchovného lékařství, která se bude konat ve dnech 6. - 8. 10. 2016 v Hradci Králové. Po loňské úspěšné společné konferenci České společnosti tělovýchovného lékařství s Českou revmatologickou společností jsme pro letošní rok připravili společnou konferenci s  Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP. Funkční vyšetření plic patří k základním vyšetřením při sportovních prohlídkách, ale minimálně stejně důležitá pro praxi je preskripce pohybových aktivit pro pacienty s onemocněním dýchacího systému, kde je propojení fyzioterapeutů, tělovýchovných lékařů a pneumologů nezbytné. Všichni se tak těšíme na diskuse ohledně funkčních vyšetření, novinky ve farmakoterapii onemocnění dýchacího aparátu či fyzioterapeutických postupech v léčbě. 

Pevně věřím, že i výběr místa Hradec Králové bude optimální a za celý výbor České společnosti tělovýchovného lékařství se těším na setkání.


Martin Matoulek
předseda České společnosti tělovýchovného lékařství